Ledeninfo

Handig om te weten

De ledenadministratie voor de v.v. DSVD en richting de KNVB wordt verzorgd door de secretaris van de afdeling voetbal, Robert Veldhuis.

U kunt bij hem terecht voor:

  • Aanmelding als nieuw lid;
  • Adresmutaties;
  • Afmelding als lid, uiterlijk 31 mei van het lopende seizoen;
  • Overschrijving naar DSVD

Aanmelden als lid

Door het invullen van het aanmeld- en machtigingsformulier en dit samen met een pasfoto voor de digitale spelerspas (vanaf de D-pupillen) digitaal te sturen naar dsvdvoetbal@gmail.com of te deponeren in bovengenoemde brievenbus. Het aanmeld- en machtigingsformulier kunt u downloaden via de site www.dsvd.nl.

Je kunt je nu online aanmelden via onderstaande link via de KNVB

https://www.knvb.nl/doe-mee/inschrijven/BBKR455

 

Formulieren:

  • Klik hier om aanmeldingsformulier te downloaden…

Het aan- en afmelden als lid en het doorgeven van wijzigingen kan alleen per email of schriftelijk via de brievenbus aan de Pastoor Gloerichstraat 28

Afmelden als lid

Afmelden als lid kan door een e-mail te sturen naar dsvdvoetbal@gmail.com of schriftelijk in bovenvermelde brievenbus onder vermelding van naam, adres en geboortedatum. In de afmelding graag de reden van afmelding doorgeven. Volgens de statuten is er een opzegtermijn van 30 dagen zodoende uiterlijk 1 juni dient er opgezegd te worden. Er is contributie verschuldigd tot aan het einde van het lopende seizoen, welke loopt van 1 juli t/m 30 juni. Tussentijdse opzegging tijdens het seizoen is niet mogelijk bij DSVD alsmede de KNVB. Wijzigingen van bijv. adresgegevens, telefoonnummers en e-mail adressen kunt ook op bovengenoemde wijze doorgeven.

Overschrijven

Overschrijving naar DSVD of van DSVD naar een andere vereniging doet u door zich aan te melden bij de nieuwe vereniging. Dit moet officieel gebeuren voor 15 juni van het jaar. Dit kan eventueel later voor B-categorie (in principe 2e klasse en lager) maar dan moet de oude vereniging er wel mee in stemmen.

Contributie

De contributie wordt per jaar geïndexeerd volgens reële kostenstijgingen. Is een speler langdurig ziek, geblesseerd of door bijzondere omstandigheden afwezig, dan kan hij of zij een gedeeltelijke restitutie krijgen. Over de eerste 6 maanden volgt geen restitutie, wel over de daaropvolgende maanden. Hij of zij moet dit zelf tijdig melden aan de secretaris met vermelding van de periode van ziekte, blessure o.i.d.. De restitutie beoordeling wordt gedaan door de secretaris en een eventuele restitutie vindt plaats aan het einde van het seizoen.

Wijziging van (mail)adres, telefoonnummers en banknummers doorgeven via dsvdvoetbal@gmail.com

Indien een lid problemen heeft met de contributiebetaling, kan hij of zij zich in verbinding stellen het voetbalbestuur omtrent discussie of problemen. Wanneer men vragen heeft omtrent de contributie inning kan men in verbinding stellen met Bennie Lansink tel: 074-278 13 20

email: bf.lansink@online.nl

Voor de contributiebedragen voor het seizoen 2018-2019 klik onderstaande link:

Downloads:

Contributie 2018-2019