Ledeninfo

Aan- en afmelden

Aan- en afmeldingen dienen te gebeuren bij de ledenadministratie:
Ilonka oude Engberink – Mail

 

Afmelden:
Het afmelden als lid kan in principe t/m juni, dit in verband met teamopgaven bij de bond, die reeds in juli moeten worden ingeleverd. Afmelding alleen via de ledenadministratie: mail.

Afmelden na maart is alleen mogelijk bij uitzondering, dit ter beoordeling van het bestuur en ontslaat het lid niet van de verplichting tot betaling van minimaal de verbond- cq afdelingsafdracht.


Contributies

Is een speler langdurig ziek, geblesseerd of door bijzondere omstandigheden afwezig, dan kan hij of zij een gedeeltelijke restitutie krijgen in nader overleg met het bestuur. Hij of zij moet dit zelf tijdig melden aan de secretaris (mail) met vermelding van de periode van ziekte, blessure o.i.d. De restitutie vindt plaats aan het einde van het seizoen.