Kledingfonds

Werkwijze

Om meer uniformiteit en gelijkwaardigheid binnen de vereniging te scheppen is het kledingfonds opgericht. Alle spelende leden krijgen hetzelfde representatieve sporttenue. Naast uniformiteit en gelijkwaardigheid zorgt het kledingfonds ook voor comfort voor de leden. Spelende leden krijgen elk seizoen passende kleding vanuit de club, handig en financieel voordelig omdat te klein geworden tenues niet zelf vervangen hoeven te worden. Per afdeling wordt door de kledingcommissies gezorgd voor de uitgifte, controle en inname van de kleding. Het afdelingsbestuur stelt de noodzakelijke jaarlijkse bijdrage aan het kledingfonds vast.

Het sporttenue blijft eigendom van de club en hoort bij de teams waarvoor het is aangeschaft. Aan het begin van elk seizoen wordt het sporttenue door de kledingverantwoordelijke van het team uitgereikt. Zij zorgen dat het sporttenue goed wordt onderhouden, gewassen en niet zoekraakt. Aan het eind van het seizoen wordt het tenue ingenomen. Beschadigde of oude kleding wordt vervangen, deze kosten zijn voor rekening van de club. Kleding die is zoekgeraakt, of onzorgvuldig is beheerd wordt in rekening gebracht van het lid.

 

Sponsoring

Sportvereniging DSVD bied de mogelijkheid om zich te verbinden met een team. Er komt een bedrijfsnaam of logo op het shirt en eventueel het trainingspak en/of de tas. De sponsorbijdrage die wordt geleverd aan DSVD is opgebouwd uit twee onderdelen. De sponsor betaalt een keer per drie jaar (binnensporten) of vier jaar (buitensporten) de bedrukkingskosten van bedrijfsnaam of logo op de kleding. Daarnaast betaalt de sponsor per jaar een bepaald bedrag aan de sportvereniging ter ondersteuning van de clubkas. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met de sponsorcommissie van DSVD. De sponsorgelden worden gebruikt om de contributie binnen de afdelingen zo laag mogelijk te houden.

 

Stichting Kledingfonds DSVD

Alle tenues worden voorzien van tenues vanuit het kledingfonds. Dit kledingfonds is in het seizoen 2011-2012 opgericht om de leden te kunnen verzekeren dat alle kledingbijdrages ten goede komen aan de aanschaf van kleding. Het doel van deze stichting isĀ het beheren en besteden van gelden ten behoeve van de aanschaf en onderhoud van sportkleding voor de verschillende afdelingen van de OMNI-vereniging DSVD te Deurningen. De afdelingen van DSVD kunnen uitsluitend na overleg van een kledingfactuur via het bestuur een beroep doen op het kledingfonds. Daarnaast zorgt de stichting er voor dat de bijdrages en uitgaven van de deelnemende afdelingen gescheiden worden geregistreerd.

 

Bestuursleden Stichting Kledingfonds DSVD zijn:

  • Arjen Huisman (voorzitter)
  • Edwin Gerritsen (penningmeester)
  • Gerard Beldhuis (secretaris)