Twee berichten van het Omni bestuur

1. VOORAANKONDIGING ALV Omni:

De Algemene Leden Vergadering van de Omni is dit jaar op maandag 3 december om 20.00 uur in de kantine. Alle leden zijn hier van harte welkom. De agenda volgt.

2. VRIJWILLIGERSBEDANKAVOND:

Op vrijdag 16 november vanaf 20.00 uur willen de besturen van alle afdelingen (inclusief het Omni bestuur) alle vrijwilligers die afgelopen jaar weer op enigerlei wijze hebben geholpen bij de activiteiten van DSVD, hartelijk bedanken. Iedereen die heeft geholpen als begeleider bij de jeugd, als trainer bij de senioren, als schoonmaker in de kantine, iedereen die heeft geholpen bij onze vereniging is van harte welkom! Wees niet bescheiden en komt allen naar de kantine!
Zet de datum vast in je agenda en meld je s.v.p. aan op: vrijwilligersavond@dsvd.nl