Arjen Huisman neemt afscheid als voorzitter OMNI DSVD

Arjen Huisman neemt afscheid als voorzitter OMNI DSVD

Arjen werd toegesproken door vicevoorzitter Louis Golbach. Die keek terug op de tijd dat Arjen aantrad en men nog druk bezig was met een multifunctionele accommodatie in ons dorp. Een zeer ambitieus plan, waar veel overleg met andere partijen in het dorp en de gemeente voor nodig waren. Uiteindelijk is er gekozen voor een andere vorm met nieuwe kleedkamers, waar ook veel bij kwam kijken.

Veel tijd en energie heeft Arjen gestoken in het financieel inzichtelijk maken van de administratie. Dat heeft echt vele uren gekost. Daarnaast was hij ook uiterst alert op wat er aan subsidiemogelijkheden voorbij kwamen en zeer creatief.
Een tijd lang heeft Arjen, als interim, de sponsorcommissie aangestuurd.
DSVD heeft meerdere afdelingen. De afgelopen jaren is ook door hem geprobeerd om nog meer verbinding tussen de verschillende afdelingen te krijgen. Deze voorzitter heeft zich bij meerdere afdelingen laten zien en niet alleen op de feesten. Hij is ook een fanatiek supporter.
Arjen is vooral gefixeerd geweest op de talloze vrijwilligers die alles mogelijk maken. Op de vrijwilligers bedankavond liet hij zich altijd zien en hij wilde daar vooral een grote opkomst hebben.
Dit alles heeft Arjen twee termijnen van drie jaar volgehouden.

Wat er de laatste zes jaren is nagestreefd, is gelukt: het tegen een redelijke contributie voor mensen uit Deurningen, of de omgeving van Deurningen, mogelijk maken hun favoriete sport te bedrijven. Arjen bedankt!

Voor hem een fles heerlijke whisky en voor zijn vrouw Ingrid, die hem vele avonden heeft moeten missen een grote bos rood en witte bloemen.