Teamindeling jeugd voetbal voor het seizoen 2019-2020

Teamindeling jeugd voetbal voor het seizoen 2019-2020

Teams
We kunnen voor komend seizoen 11 teams samenstellen. Vorig seizoen begonnen we met 12 teams en zijn we geƫindigd met 11.

We hebben bij de JO19 en JO17 een zodanig aantal spelers dat het net wel of net niet met 3 teams zou kunnen. Gezien de ervaringen van vorig seizoen hebben nu gekozen voor 2 teams. Dit betekent wel dat we veel spelers in de JO19 en JO17 hebben maar we verwachten dat iedereen gewoon kan spelen door per toerbeurt spelers met ander team te laten meevoetballen. Gevolg hiervan is wel dat dit jaar 5 spelers een jaar vervroegd naar de senioren over gaan, naast de 11 die regulier op leeftijd al over gaan. Dit jaar dus een grote delegatie van 16 spelers die overgaan naar de senioren!

Deze noodgedwongen keuzes spelen in de hele jeugd. We zijn genoodzaakt om her en der meer te werken met dispensatiespelers of spelers die vervroegd naar een hogere leeftijdscategorie gaan. Met de betreffende spelers en voor de jongere jeugd hun ouders hebben we allemaal overleg gehad over de voor- en nadelen. We zijn blij dat iedereen de noodzaak van deze oplossingen inziet en akkoord is. We zijn nu eenmaal een kleine vereniging met heel veel voordelen, op het gebied van teamindeling moeten we wat creatiever zijn.

Het overzicht is als volgt:

Team Geboortejaar Aantal spelers Wedstrijdvorm
JO19-1 2001/2002 16 11 tegen 11
JO17-1 2003/2004 19 11 tegen 11
JO15-1 2005/2006 13 11 tegen 11
JO15-2 2005/2006 13 11 tegen 11
JO12-1 2008 9 8 tegen 8
JO11-1 2009 9 8 tegen 8
JO10-1 2010 8 6 tegen 6
JO10-2 2010 8 6 tegen 6
JO9-1 2011 7 6 tegen 6
JO8-1 2012 7 6 tegen 6
JO7 2013 14 4 tegen 4

De indeling staat nagenoeg vast. Op basis van de voorbereiding kan het zijn dat deze nog iets wijzigt maar dat zal minimaal zijn.

Leiders/trainers
De leiders en trainers voor komend zijn seizoen zijn nog niet helemaal rond, hier zijn nog uitdagingen. In het overzicht is te zien waar nog vacatures zijn. Als er iemand is die hier invulling aan kan/wil geven dan ontvangen we graag een seintje! Een aantal personen worden komende periode nog benaderd, maar schroom niet om je te melden. Deze oproep is mede ook gericht aan senioren spelers die in hun tijd bij de jeugd ook altijd zijn voorzien van trainers en leiders, wat zou het mooi zijn om de huidige jeugd dit terug te geven!

Tot slot
Vorig seizoen zijn we gestart met de VTON trainingsmethode. Dat is uitstekend bevallen en gaan we komende seizoenen mee door. Het biedt betere en leukere trainingsvormen en meer gemak voor de trainers.
Vanaf JO12 en lager gelden sinds 1 of 2 seizoenen nieuwe wedstrijdvormen van de KNVB waarin met 4, 6 of 8 spelers wordt gespeeld op kleinere velden. Ook dit gaat heel goed, spelers komen meer aan de bal en levert meer spelplezier op (https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal.

Voor komend seizoen willen we bij de middagtrainingen van de pupillen gaan werken met een ouder (roulerend) die bij de trainingen aanwezig is en daar waar nodig de trainer kan assisteren in het geval een speler niet verder kan deelnemen aan de training (of dit nu door een blessure of door gedrag komt). De taak van die ouder is dan om de speler te begeleiden zodat de training verder ongestoord door kan. Bij andere verenigingen zijn hier positieve ervaringen mee opgedaan, het biedt de mogelijkheid dat andere spelers wel gewoon hun training kunnen vervolgen. Ouders worden hier de komende periode voor benaderd, maar kunnen zich uiteraard al bij Frank Legtenberg of mij aanmelden.

Tot slot hebben we vorige seizoenen te maken gehad met spelers die gedurende het seizoen stoppen met voetballen. Dit hoort uiteraard niet bij een teamsport. In een aantal gevallen zijn ouders niet of niet goed op de hoogte waarom de speler stopt. Van ouders verwachten we dat zij zich maximaal inspannen om de speler het seizoen af te laten maken, anders worden andere spelers benadeeld omdat eventueel teams teruggetrokken moeten worden. Het is in ieder geval goed om te beseffen dat de contributie voor het hele seizoen betaald dient te worden.

We hebben er alle vertrouwen in dat we met deze indeling, de inzet van alle trainers en leiders, de positieve instelling van spelers en de positieve aanmoediging van ouders en andere supporters er een mooi seizoen van kunnen maken.
Mochten er vragen leven dan kunnen jullie terecht bij de jeugdcommissie in de persoon van Carl Heijne (06-23687860, 074-2782832, carl.heijne@gmail.com).

Namens de jeugdcommissie,
Carl Heijne

Downloads:

Teamindeling jeugd 2019- 2020