– Noodkreet – – Vrijwilligers DSVD –

Als je zo’n bericht opstelt verwacht je er eigenlijk niet veel van maar als je het niet probeert weet je zeker dat er niets gebeurt en we hebben bij DSVD écht een probleem.
Het lijkt wel of Nederland tegenwoordig gerund moet worden door vrijwilligers, mantelzorgers etc.
Of het nu onze landelijke of gemeentelijke volksvertegenwoordigers zijn, ze schuiven steeds meer van hun verantwoordelijkheden af op de burgers.

Neem nou de gemeente Dinkelland die steeds verder gaat in het privatiseren van verenigingen. Alle voetbalverenigingen zijn inmiddels geprivatiseerd. Ze hebben daar op het moment best een aardig bedrag, noem het maar afkoopsom, voor over, als ze er in de toekomst maar vanaf zijn. Wij hebben dit bedrag gereserveerd om in de toekomst groot onderhoud zoals we dat noemen te kunnen betalen. Dan praat je over het aanleggen van een nieuwe toplaag, het vernieuwen van de omheining, de ballenvangers tot het compleet vernieuwen van een veld.
Wat te denken van de lichtmasten die ook niet altijd meegaan, gigantische kosten dus.

Wij moeten dus alle werkzaamheden op en rond onze velden zelf uitvoeren en dus ook betalen. Dit noemen we het reguliere onderhoud. We hebben een deel van deze werkzaamheden uitbesteed zoals het maaien van de velden, maar als we alles moeten uitbesteden naar een professioneel bedrijf heeft dat enorme financiële consequenties voor de vereniging. En wat misschien nog belangrijker is, hoe gaan ze ermee om? Leggen ze er net zoveel liefde en energie in als de huidige of toekomstige beheerders en vrijwilligers dat doen?

Gelukkig wordt er door de enorme inzet van de groenploeg en de veldbeheerders een groot deel zelf gedaan.
Hierdoor hebben we de contributie voor onze leden op een aanvaardbaar peil kunnen houden om aan onze doelstelling te kunnen voldoen.

Dit komt nu in gevaar!!