Beste DSVD’ers

Beste DSVD’ers

Vanmorgen (woensdag 24 okt.) is de firma Breukers begonnen met het klepelen (schrapen) van de toplaag van het trainingsveld.

Door de erg slechte staat van het trainingsveld die nu zelfs gevaarlijke situaties oplevert (blessures) waren we genoodzaakt drastische maatregelen te nemen om blessures door het slechte veld in de toekomst te voorkomen. We hebben bij verschillende experts informatie ingewonnen wat de beste maatregel zou zijn en zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat we het best de toplaag geheel kunnen verwijderen.
Hierdoor blijft de wortel wel zitten, maar het gras is dan af. Om het goed bespeelbaar en vlak te houden moet er door onze vrijwilligers vaker gesleept wordt.
We hebben de trainers gevraagd er extra op te letten dat de oefendoelen na de training naar het daarvoor bestemde kunstgrasgedeelte verplaatst worden.
Jullie begrijpen dat zo’n maatregel de nodige kosten met zich meebrengen. We rekenen dan ook op ieders medewerking om het veld zo goed als mogelijk te houden

Tonnie Stegeman
Voorzitter DSVD afdeling voetbal.