Vacature OMNI Voorzitter

Tijdens de ledenvergadering van de OMNI (in november 2017) zal Arjen Huisman niet beschikbaar zijn voor het verlengen van de functie van voorzitter. Na twee termijnen van drie jaar is het tijd voor een nieuwe voorzitter.

Alle leden van DSVD, maar ook geïnteresseerden die lid van DSVD willen worden, kunnen hun interesse voor deze vacature tot 30 september 2017 bij het OMNI-bestuur kenbaar maken.

DSVD is een OMNI-sportvereniging. Er zijn op dit moment vier afdelingen (gymnastiek, handbal, voetbal en volleybal) met ieder een eigen (afdelings)bestuur. Het afdelingsbestuur regelt autonoom de dagelijkse gang van zaken binnen de afdelingen. Het OMNI-bestuur is beschikbaar als vraagbaak voor de afdelingsbesturen en is meer projectmatig met facilitaire zaken e.d. belast, zoals – afgelopen jaar – de ontwikkeling van de website of de huisvesting voor de afdelingen en de mogelijkheid tot centrale inkoop van kleding en aanverwante zaken. Daarnaast begeleidt het OMNI-bestuur de kantinecommissie, de sponsorcommissie en initieert het activiteiten die niet strikt verbonden zijn met een afdeling. De voorzitter speelt hierin de voortrekkersrol. Het OMNI-bestuur bestaat voorts uit de voorzitters van de afdelingen, de voorzitter van de kantinecommissie (Simon ten Have), de vice-voorzitter (Louis Golbach), de secretaris (Gerard Beldhuis) en de MNI-penningmeester (Rick Ebbers). Samen met de penningmeester is de voorzitter verantwoordelijk voor het opstellen van de overkoepelende jaarcijfers van de vereniging.

Het is een uitdagende en afwisselende functie, die vooral ondersteunend wordt ingevuld. DSVD is een sportvereniging, dus het draait om het sporten binnen de afdelingen. De afgelopen jaren is geprobeerd nog meer verbinding tussen de afdelingen te krijgen. Het is de wens van het Omni-bestuur dat de nieuwe voorzitter, ook wanneer deze afkomstig is uit een afdeling, die ingeslagen weg voortzet. Het doel dat alle afdelingen nastreven is immers hetzelfde: het tegen een redelijke contributie voor mensen uit Deurningen, of de omgeving van Deurningen, mogelijk maken hun favoriete sport te bedrijven.

Schriftelijke vragen of reacties a.u.b. voor 30 september 2017 toezenden aan: voorzitter.omni@dsvd.nl

Voor telefonische of mondelinge vragen of reacties kunt u terecht bij de bestuursleden. Zie voor de gegevens de website, www.dsvd.nl.

Het OMNI-bestuur