Onderhoudsdag DSVD

Onderhoudsdag DSVD

Het aantal leden dat afgelopen zaterdag zich meldde om mee te helpen tijdens de zogenaamde groot onderhoudsdag van ons sportpark viel nogal tegen.

Er was om vijf spelers per team van de eerste zes elftallen gevraagd, maar er waren zelfs teams die geheel schitterden door afwezigheid. Laten we het er maar op houden dat dit de eerste keer is dat we zo’n dag hebben gehouden. Dan het positieve. We hebben met de aanwezige leden ontzettend veel werk verzet. En dat niet alleen, het was ook nog eens een gezellige dag waarvan de werkers aangaven ook volgend jaar van de partij te zullen zijn. Het oude hekwerk werd gerepareerd evenals de ballenvangers. Er werden tussen het hoofdveld en veld drie tegels uitgehaald, kabels gelegd en weer opnieuw betegeld. Hier komt later verlichting in de tegels zodat ’s avonds wanneer het donker is het trainingsveld beter bereikbaar is. Om het hoofdveld en langs het tegelpad zijn de kanten afgestoken enz. enz. In de pauze waren er fijne broodjes en braadworst, en na gedane arbeid hebben we ons een pilsje lekker laten smaken in een leuke en voldane sfeer.
Alle jongens die meegeholpen hebben hartelijk dank, evenals onze veldbeheerders die zich zoals altijd als er wat gebeuren moet van hun beste kant laten zien.

TonnieStegeman
Voorzitter afd. voetbal