Elftalindeling jeugd voetbal DSVD

Elftalindeling jeugd voetbal DSVD

De teamindeling voor het seizoen 2018-2019 is vastgesteld en zal geplaatst worden onder de teams onder de pagina ‘Jeugd’ op de site.

Teams
We hebben voor komend seizoen voor het eerst een JO10 en een JO12 ingeschreven. Daarentegen is er geen JO11 team meer. Dit is een gevolg de 2e fase van de invoering van de nieuwe wedstrijdvormen voor de pupillen, waar dit vorig jaar al gold voor de JO8 en de JO9. Doordat het mogelijk is een JO10 en een JO12 in te schrijven is het leeftijdsverschil binnen de teams kleiner en is de kans ook groter dat de tegenstanders gelijkwaardig zijn. De nieuwe wedstrijdvormen brengen ook een nieuwe variant met zich mee die we vorig seizoen nog niet kenden: de JO12 gaat 8 tegen 8 spelen op een veld dat iets kleiner is dan de helft van een volledig speelveld. Voor meer informatie: https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal. Hier zijn ook de spelregels te vinden.
In de oudere leeftijdsklassen was de spoeling met het aantal spelers wat dun. Alles overwegende hebben we, gekozen om wel met 2 JO19 en 2 JO17 teams te starten. Het aantal spelers in die leeftijdscategorieën is iets meer dan vorig seizoen.

Team Aantal spelers Wedstrijdvorm
JO19-1 13 11 tegen 11
JO19-2 14 11 tegen 11
JO17-1 14 11 tegen 11
JO17-2 15 11 tegen 11
JO15-1 13 11 tegen 11
JO13-1 15 11 tegen 11
JO12-1 10 8 tegen 8
JO10-1 7 6 tegen 6
JO9-1 8 6 tegen 6
JO9-2 7 6 tegen 6
JO8-1 7 6 tegen 6
JO7 instroom 4 tegen 4

Uitgangpunten indeling
Uitgangspunt is net als andere jaren geweest dat het 1e team van een lichting een selectieteam is en de andere teams in de lichting op leeftijd zijn ingedeeld. Omdat we dit jaar maximaal 2 teams per lichting kunnen maken speelt dit jaar geen leeftijd indeling binnen een lichting. In de jongere teams speelt dit niet/minder omdat we daar niet altijd 2 teams per lichting kunnen maken.
Een aantal spelers is vervroegd naar een hogere lichting of een lager team ingedeeld. Dit speelt met name bij de JO19-2 waar 5 spelers ingedeeld zijn die nog in JO17 mogen spelen (er zijn te weinig spelers voor 2 JO19 teams en te veel spelers voor JO17), in andere teams gaat het vaak om 1 of 2 spelers. In de beoordeling is gekeken naar wat het beste is voor de betreffende speler en is daar waar dit nodig werd geacht afstemming geweest met speler en/of ouders.
De indeling staat nagenoeg vast. Op basis van de voorbereiding kan het zijn dat deze nog iets wijzigt maar dat zal minimaal zijn.

Leiders/trainers
De leiders en trainers voor komend zijn seizoen zijn nog slechts gedeeltelijk rond, hier zijn nog uitdagingen. In het overzicht is te zien waar nog vacatures zijn. Als er iemand is die hier invulling aan kan/wil geven dan ontvangen we graag een seintje! Een aantal personen worden komende periode nog benaderd, maar schroom niet om je te melden. Deze oproep is mede ook gericht aan senioren spelers die in hun tijd bij de jeugd ook altijd zijn voorzien van trainers en leiders, wat zou het mooi zijn om de huidige jeugd dit terug te geven.
Tot slot
We hebben er alle vertrouwen in dat we met deze indeling, de inzet van alle trainers en leiders, de positieve instelling van spelers en de positieve aanmoediging van ouders en andere supporters er een mooi seizoen van kunnen maken.
Mochten er vragen leven dan kunnen jullie terecht bij de jeugdcommissie in de persoon van Carl Heijne (06-23687860, 074-2782832, carl.heijne@gmail.com).

Namens de jeugdcommissie,
Carl Heijne

Hieronder in de bijlage staat de indeling voor het nieuwe seizoen:

Downloads:

Elftalindeling 2018/19